Udlejnings sæsonen er delt op i to perioder. En sommer og en vinter periode.

Sommer (april - oktober)

Fredag til Søndag

kr. 3.700,-

Fredag til Lørdag

kr. 3.000,-

Lørdag til Søndag

kr. 3.200,-

En uge

kr. 7.500,-

Vinter (november - marts)

Fredag til Søndag

kr. 3.000,-

Fredag til Lørdag

kr. 2.500,-

Lørdag til Søndag

kr. 2.700,-

En uge

kr. 7.000,-

Lejen er altid excl. el & vand som afregnes efter forbruget. Til information så forefindes der ingen fastnet telefon på lejren. Brænde skal selv medbringes.

Oprydning inden afrejse

Udenomsarealet incl. bålpladser afleveres i opryddelig stand. Gulve fejes, madrasser stilles lodret og sengebunde fejes. Komfurer og køleskab/fryser tømmes og rengøres.

Den øvrige rengøring foretages altid af udlejer efter endt lejemål. Lejer betaler kr. 500,- herfor, som betales ved kontraktens oprettelse.

Lejeren har det fulde ansvar for hytten og grunden, i den tid lejemålet gælder. Alt skal afleveres i samme sand som det modtages.

Leje af hytten og udlevering af nøgler aftales med:

Maria Kristensen
Guldregnalle 27
6920 Videbæk
udlejnings tlf. 6018 0996

Udlejer: Maria Kristensen - udlenings tlf. 4241 3222
Webmaster: Dres (Jens Andreas Kristensen)